Helgapraten

Ein skikkeleg fyr

Sinne og sorg. Han vart overraska over at han fekk så sterke reaksjonar. Men ein kan ikkje tvihalde på slike kjensler. Det er berre å komme seg vidare. Vebjørn Krogsæter meiner at han er flink til akkurat det.

Flyttesjau: Dette vart ikkje det nye rådhuset i Haram, men ordførar Vebjørn Krogsæter er klar til å gå vidare.   Foto: Nils Harald Ånstad

Reportasje

I ein liten bås med ein grøn benk i det nyopna tenestehuset i Brattvåg, sit ordføraren i Haram og reflekterer over hendingane som gjer at han over nyttår er varaordførar i Ålesund. Rundt oss står tårn av flyttekasser, og framleis ligg det meste av biblioteket rundt omkring på golvet i sine enkelte faktorar. Folk væpna med skrutrekkarar og boremaskiner er i full sving med å skape orden i kaoset, og ordføraren legg begeistra ut om den nye møteplassen og om eit hus med energi. Hadde det gått slik han ville, kunne dette ha vore det nye rådhuset i Haram kommune. Men det toget har gått, og Vebjørn Krogsæter står ikkje att på perrongen og sturer. I tallause intervju har han forsikra at han har akseptert at eit fleirtal i Stortinget ville det annleis.