Risiko-ekspert mener passasjerer bør være forberedt:

Risikoen for å havne i en skipsulykke

Er du mentalt forberedt på å havne i en krisesituasjon til sjøs?

Magne Aarset, forsker og underviser i ledelse av krevende maritime operasjoner, ved NTNU i Ålesund. Han sier at beredskapen ved store skipsulykker har et stykke å gå, men trekker fram Ålesund brannvesen som et godt eksempel på noen som kan bidra ved hendelser til sjøs.   Foto: Staale Wattø

– Det går godt an å snakke med barn og unge om risiko, uten å gjøre dem nervøse og engstelige.

Magne Aarset
Reportasje

Ifølge risiko-ekspert Magne Aarset bør alle passasjerer tenke gjennom hvordan man selv skal opptre om katastrofen er ute.