Har hjulpet gamle, sjuke og fattige i Ålesund siden 1888:

Menighetspleie på siste vers

Etter 131 år kan det bli slutt på et viktig omsorgstilbud til eldre og ensomme i Ålesund. Men det er fortsatt håp.

Besøkstjeneste: Margot Ulvenes (89) får jevnlige besøk av diakon Gunvor Dirdal i Menighetspleien..   Foto: Nils Harald Ånstad

– Det ville vært veldig trist om Menighetspleien ble avviklet. Da hadde jeg savnet dem veldig

Margot Ulvenes
Reportasje

Nylig hadde besøkstjenesten til Røde Kors i Ålesund sitt siste oppdrag, etter over 50 års tjeneste.

Nå står også en annen frivillig besøkstjeneste i fare for å måtte legge inn årene.

I et brev til Ålesund kirkelige fellesråd, opplyser styret at Menighetspleien i Ålesund og Volsdalen er i en kritisk fase og de åpner for en styrt avvikling.