Må tilpasse seg nye trendar i krevjande tider

Fleire konkursar i varehandelen, pressa lønsemd og ein bransje prega av strukturelle endringar.

Omstilling: Bygdebyane på søre Sunnmøre vil takle omstillinga, men må tilpasse seg trendane, meiner Sigrun Heltne Vartdal, banksjef for bedriftsmarknaden i Sparebank1 Søre Sunnmøre.   Foto: Anne-Mari Tomasgard

Reportasje

Dette var nokre av konklusjonane i konjunkturbarometeret som SpareBank 1 la fram for Midt-Norge i haust.