Julas mange ansikt

Den moderne, norske jula er ei salig blanding av både heidensk og kristen kulturarv, godt innpakka i materialisme. Samstundes er nokre varme verdiar felles for alle.

Nesten alle feirar jul, men kva feirer vi eigentleg? Bli med på jakt etter julas sjel.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Jula er barna si kristne høgtid

Per Arne Åkenes, rektor ved bibelskulen Zoe
Reportasje

– Skip skal fram skrida! Skjold skal live! Sverd gjev kvasse hogg! kyssar gjev møyi.