Lå gjemt i bibel i museumsarkiv:

Tavle-Jacobs kjærlighetsbrev

Han er mest kjent for sine ikoniske altertavler, som han skar ut med enkle redskaper. Men treskjæreren var også en ordkunstner.

Gjenfunn av brev: Forvaltningsansvarlig for Musea på Sunnmøre, Torbjørn Akslen, viser fram brevene som er gjenfunnet i arkivet på Aalesunds Museum.   Foto: Marius Simensen

– Det er ganske sjelden vi finner brev fra 1700-tallet.

Torbjørn Akslen
Reportasje

Nesten 200 år etter hans død pryder de fantasifulle og bibelske kunstverkene fortsatt kirker på Sunnmøre.