Helgapraten: Monica Storborg Sæbønes

– Det er ein heilt uverkeleg situasjon

Sjukepleiar Monica Storborg Sæbønes står no i frontlinja når koronasmitta pasientar treng intensivbehandling.
Reportasje

Viss koronasmitta pasientar blir alvorleg sjuke og treng intensivbehandling, då står ho i frontlinja og deltek aktivt i sjukepleie, behandling og omsorg.