Fekk ei avgjerande rolle under åtaket på Norge i april 1940:

Vigra kringkastar si heroiske veke for 80 år sidan

Mens tyske troppar strøymer innover landet, er Vigra kringkastar den siste frie nasjonale røysta i Norge. Og Ålesund vert informasjonssenteret for eit land i krig.

Vigra kringkastar: Leiar i venneforeninga, Jon Hildre (t.v.) vil bevare bygningene som museum. Til venstre ser vi toppen som var på masta i før høgden blei tatt ned med 15 meter (i 1997). Her saman med nabo til stasjonen, Kjetil Synnes.   Foto: Staale Wattø

– No er det Telenor, Riksantikvaren og rikspolitikarane som sit med hovudansvaret for å ta vare på denne nasjonale historia

Jon Hildre
Reportasje

Laurdag 13. april 1940. Angrepet på Norge er i gong på femte dagen.