Her jobbar dei for å skaffe mat til mange tusen

Familien Hånes Aksnes er meir sjølvforsynt med mat enn dei fleste her i landet. Dei bidreg også til å mette fleire tusen andre.

Vår: Nyfødde lam er eit sikkert vårteikn på Aksnes i Dalsfjorden. Svanhild (12) (frå venstre), Josef (5) og Elise (10) hjelper til med mating og stell av dyra.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Reportasje

Det er ein vakker vårdag på Vestlandet. Vårsola blenker i bakken over den spegelblanke fjorden som er omkransa av snøkledde fjell.