Metapod skal produsere tusenvis av tonn gresshopper i Ålesund årlig

Det blir stadig vanskeligere for oppdretssnæringen å skaffe til veie bærekrafig og proteinrikt fôr til laksen. Det håper Metapod å løse med storskala produksjon av gresshopper og sirisser i Ålesund.

Store planer: Åsta Dale og Fredrick Darien utenfor lokalene til Metapod på NMK. Snart skal de ha en gresshoppefabrikk klar, og målet i første fase er å produsere 10.000 tonn proteinrikt gresshoppemel til oppdrettsindustrien i året.  Foto: Marius Simensen

Reportasje

Allerede har oppstartsbedriften med tilhold på NMK sikret seg en kontrakt med Salmon Group som betyr at de får avsetning for alt de klarer å produsere. Kontrakten blir oppgitt å være i mangemillionersklassen.