[Helgapraten]

Den miljøbevisste plastprodusenten

– Forhistoria skal ikkje styre kva du gjer i notid, men du skal sjå kva andre har gjort før deg, seier Jan Endre Vartdal, tredjegenerasjons bedriftsleiar i Vartdal Plast.

Miljøbevisst bidragsytar: I staden for å sjå på plast som ein miljøtrussel, ser Jan Endre Vartdal, dagleg leiar i Vartdal Plast, på moglegheitene. No har dei opna eit gjenvinningsanlegg for EPS (isopor), for å synleggjere at dei går i front for det grøne skiftet og ein sirkulær plastproduksjon.  Foto: Staale Wattø

Reportasje

– Det var trafikkaos i alle retningar. Flammane stod, og der var svart røyk. Vi såg raskt at det ikkje var mykje å redde.