Helgapraten

Eit realt arbeidsjern

Under den første koronabølga dreiv ho bakeriet sitt aleine i to månader medan dei andre var permittert. Planen er å kome ned på beina også etter andre bølge, men no har Lidia Didriksen vore nøydd til å gjere andre grep.

Vigra: Lidia Didriksen er gründer av Rykende Fersk Boulangerie på Roald på Vigra. Bakeriet har besøkande frå heile distriktet.   Foto: Nils Harald Ånstad

Reportasje

– Det var så vidt eg makta det i vår. I mai var eg heilt utsliten både fysisk og psykisk. Vi var fem tilsette då den første koronabølga kom. Eg permitterte dei andre og fortsette aleine frå midten av mars og til ut i mai, noko som innebar jobb frå 01 om natta og til 18–19 om kvelden dei dagane bakeriet var ope. I etterkant veit eg at dette var med på å berge bedrifta. At vi ikkje hadde klart oss, dersom eg hadde stolt på at vi fekk kompensasjon frå staten og stengt heilt ned. For vi fekk avslag på søknaden vår om støtte, sjølv om inntektstapet vi hadde var stort nok. Bakgrunnen var kravet som var på den tida, om at bedriftene skulle betale eigenandel. Opplevingane frå sist gjer at eg ikkje veit om eg orkar å søke igjen, denne gongen.