Reidar reparerer og bygger – utan å sjå

Reidar Eide er mekanikar i sjølvbygd verkstad. Her reparerer han traktorane til sambygdingane, og set i stand veteranbilar. Reidar let seg nemleg ikkje stoppe av at han er blind.

Mekanikar: Ein gammal T Ford og ein Gråtass-traktor står og ventar på at Reidar Eide skal setje dei stand og få dei på vegen att.   Foto: Terje Engås

Reportasje

– Eg har alltid interessert meg for mekanikk og køyretøy, og likt å halde på med hendene mine.