Engasjert i rettferdighetens navn

Kirsti Bjørneset var tidlig samfunnsengasjert - hun streiket på rektors kontor allerede på ungdomsskolen. Nå er hun leder for en institusjon med et av de viktigste samfunnsoppdragene i Norge.

Kirsti Høegh Bjørneset, sorenskriver for den sammenslåtte tingretten i Møre og Romsdal.  Foto: Staale Wattø

Reportasje

– Jeg har tenkt mange ganger på miljøet jeg vokste opp i. Vi ble veldig selvstendiggjort. Det gjorde at da vi begynte på ungdomsskolen, så var vi en gjeng som gikk inn på rektors kontor og streika, forteller Kirsti Bjørneset.