Dette er kloakksituasjonen i Ålesund i dag, og dette tenker virksomhetslederen om veien videre:

– Mange ulemper med å satse på oppgradering av dagens anlegg

Det er betydelig usikkerhet knyttet til å utbedre eksisterende kloakkrenseanlegg i Ålesund. Det sier Arve Olav Bang, virksomhetsleder for vann og avløp i Ålesund – og dessuten med i styringsgruppa for anlegget på Kvasneset. 

- Ikke enkelt: Arve Olav Bang fremfor renseanlegget i Breivika i Ålesund. Bang sier det ikke nødvendigvis er en enkel prosess å oppgardere dette anlegget til å bli godkjent i fremtiden, dersom politikerne skulle velge en slik løsning.  Foto: Einar Orten Trovåg

Reportasje

Under et digitalt møte sist uke kom det fram at et nytt anlegg på Kvasneset vil kunne koste 1,1 milliarder kroner. Av dette skal Ålesund eventuelt betale 847 millioner.