foto
Siv-Kathrin Toft Remøy-Vangen visste tidleg kva ho ville jobbe med, nemleg havet. Der er mange vegar til Roma, og etter å mellom anna ha prøvd seg som fabrikkarbeidar om bord i «Hopen», fiskemottak og i verdsfemnande maritime verksemder, har ho funne sin plass som dagleg leiar i Maritime Bergen. Foto: Marius Simensen

Med havet som arbeidsplass