Naturreservatet ved flyplassen på Vigra heldt på å forsvinne

Rørvikvatnet vart verna allereie i 1988 for å ta vare på våtmark og fugleliv. Oasen var nære ved å bli ein ørken av sitkaskog og fattigmyr. Så vart det iverksett ein redningsaksjon.

Spesielt naboskap: Her finst ikkje noko fugletårn, men dei som jobbar i flytårnet har iallfall godt utsyn over reservatet.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Reportasje

Rett ved Ålesund lufthamn Vigra, ligg Rørvikvatnet naturreservat. Ikkje berre er reservatet nabo med Norges åttande største flyplass målt i passasjerar. Vatnet ligg også rett ved sjøen. Fiskebein og krabbeklør er som regel ikkje kvardagskost i eit myrområde, men her finn ein nettopp slike teikn på at også sjøfugl brukar reservatet.