– Jeg går alltid hjem med dårlig samvittighet

– Fulle, faste stillinger er første bud, dersom kommunen skal klare omstillinga. Og vi må å ha nok tid med hver bruker, mener heimesjukepleier Bente Tødenes Rodt.

«Det kliniske blikket»: Under heimetjeneste-besøka observerer sjukepleier Bente Tødenes Rodt brukerne og ser etter endringer. «Det kliniske blikket», kaller hun det. Er en fot hoven? Er pust og puls litt raskt? Hver lille ting kan gi en indikasjon på at noe ikke stemmer. Da må Bente reparere.  Foto: Marius Simensen

Reportasje

I Hessa-Borgund heimetjenestedistrikt avdeling Hessa/Aspøy jobber mellom 25 og 30 ansatte og vikarer. En av dem er sjukepleier Bente Tødenes Rodt. Hun har 25 års fartstid i heimetjenesten, og enda noen år innenfor helse og omsorg i Skodje, Skarbøvik, Volda sjukehus og Ålesund sjukehus.