Vil skilte i Lygnstøylvatnet

Tiltak for å verne den unike undervass-setra i Norangsdalen i Ørsta.
Søre

– Eg håper vi får utplassert kulturminneskilt under vatn i Lygnstøylvatnet, slik det har vore gjort på fleire vrak i sjøen.