2000 laksar rømde:

Betaler finnarlønn for rømd laks

Marine Harvest AS betalar 500 kroner for kvar rømd fisk frå anlegget på Bjørlykkestranda i Vanylven som blir levert tilbake.

OPPDRETTSLAKS: Marine Harvest AS har mista 2000 laks frå anlegget på Bjørlykkestranda i Vanylven. No utlovar dei ein dusør på 500 kroner for kvar rømd fisk som blir levert inn. ARKIVFOTO: KNUT ARNE AARSET 

Søre

2000 laksar rømde:

Har fått 132 laks

Marine Harvest har klart å fiske opp att 132 av dei rømde fiskane i Vanylven.

Det er Fiskeridirektoratet som har pålagd Marine Harvest utvida gjenfangst på dei 2.000 laksane som nyleg rømde.

– Vi kan ikkje sjå heilt sikkert om det er vår fisk, men vi reknar med at det ikkje er så mykje anna oppdrettslaks i fjorden, og betalar også ut i tvilstilfelle, seier driftsleiar Knut O. Skare.

Gjer som fleire enn 24.000 andre - lik smp.no på Facebook

Kontakt Fylkesmannen


Vanylven:

2000 laksar rømde frå oppdrettsanlegg

2000 laks rømde i helga frå eit oppdrettsanlegg i Vanylven. Marine Harvest ser alvorleg på hendinga.

Fylkesmannen har opna for fiske etter rømd oppdrettslaks fram til 20. desember. Det aktuelle området er avgrensa.

Ved å kontakte Fylkesmannen kan ein få opplyst i kva for område det er lov til å fiske. Og dersom ein fangar villaks eller sjøaure, skal desse settast ut att.

Les fleire nyheiter frå Søre