foto
F.v. Rune Veslegard, Lars Jørstad Nordbye, Margrethe Lund og Frank Nodland - alle fire frå Snøhetta, deretter juryleiar Harald Nordal, soknerådsleiar Annelise Kleven Godø og sokneprest Margit Lovise Holte.