Volda tek omkamp om folkerøysting

Kallar inn til ekstraordinært kommunestyremøte.

Ordførar Jørgen Amdam og resten av forhandlingsutvalet i Volda møtast måndag.   Foto: Anne-Mari Tomasgard

Søre

Fleire kommunestyrerepresentantar i Volda har teke kontakt med ordføraren etter at dei forstod konsekvensen av vedtaket dei var med på, nemleg at Hornindal ikkje har tid til å vente på folkerøysting og dermed ligg an til å vrake Volda til fordel for Stryn.

Ordførar Jørgen Amdam stadfestar at det blir ekstraordinært kommunestyremøte 28.juni.

– Eg er blitt kontakta av fleire som ønskjer nytt møte med bakgrunn i det dei såg blei konsekvensen av vedtaket, seier Amdam.

Vil ha avtale på plass

Han og resten av forhandlingsutvalet i Volda er måndag kveld samla til å få i stand ein intensjonsavtale for samanslåing med Hornindal.

Målet er å få til ein avtale som kan behandlast den 28. juni. Amdam meiner også det då blir fleirtal for å gjere om vedtaket og droppe folkerøysting.

– Det er ein klar føresetnad at de ser på Volda som reelt alternativ og ikkje ein del av det taktiske spelet overfor Stryn, slik at det blir reelt både for oss og dykk, understreka Amdam ved starten av møtet måndag.

Hornindal og Volda snakkar vidare saman

Nytt møte om kommunesamanslåing, måndag ettermiddag.

 

Kommunesamanslåing:

Truleg over og ut for Volda-Hornindal

Volda kommunestyre gjekk i mot formannskapet, melder Fjordingen.Meir enn kommunegrenser

Hornindal-ordførar Stig Olav Lødemel er einig.

– Volda er i høgste grad alternativ, men det er avgjerande at vi kan seie noko om Austefjord-området og skape tettare kontakt mellom bygdene, sa Lødemel.

Han la til at han ønskjer å setje i spel meir enn kommunegrenser med eit eventuell samanslåing med Volda.