Ørsta satsar på børsen

Første kommune på Sunnmøre med lån notert på Oslo Børs.

Ørsta kommune I dag smiler ordførar Stein Aam og rådmann Wenche Solheim. Dei har fått ein god pris på eit godt lån. Solheim seier at det som er viktig er at kommunen har fokus på finans og har ei god oversikt over kostnadar.   Foto: Charlotte Karoline Kvistad

– Det er spennande også å ha lån på børs

Stein Aam
Søre

Det seier ordførar Stein Aam. Ørsta kommune har vedteke eit låneopptak i 2016 på 143 millionar, og beløpet er inkludert startlån på tre millionar.