Avtale om Campus Volda

Høgskulen i Volda og Volda kommune er ferdige med eit forslag til intensjonsavtale om utbygging av Campus Volda.

Nytt mediebygg ved Høgskulen i Volda. Teikning: Arkitekt Siri Bakken 

Søre

Høgskulen ønskjer å byggje nytt hus for mediefaga. Etter planen skal huset også innehalde ein kultursal/kinosal, som kommunen skal leige. Dette kan då fungere som kommunen sitt nye kulturhus.