Kronerulling etter storflaumen i Barstadvik

Grunneigarane langs elva i Barstadvik set i gang kronerulling for å finansiere reparasjonar etter skadane som storflaumen gjorde i august.

Flaum: Elva gjorde store skader i Barstaddalen under flaumen i august.Arkivfoto 

Søre

Eit prioritert mål er å byggje bru over Storelva, for å sikre god tilkomst både til hytteeigarar og dei mange fotturistane til og frå Molladalen.

Sjå dronevideo av flaumskadane

Det er alt gjort mykje arbeid for å rette på flaumskadane og sikre elva, og det er bygd ei provisorisk bru over Storelva. Dette vert finansiert av grunneigarane og gåver frå institusjonar og bedrifter.

(saka held fram under)

Barstadvikelva i Ørsta:

Lappar på skadane etter storflaumen

Enorm ryddejobb etter storflaumen i Barstadvik. Bygdefolket ber staten om hjelp til å sikre elva.

 

Store flaumskader i Barstadvik

- Heilt ekstremt

- Barstadvik er nesten som ei krigssone, seier Ørsta-ordførar Stein Aam

Men Sameiget for Barstadetra, ved kasserar Bernt Festøy, oppmodar også bygdefolk og utflytta Barstadvikarar og turfolk til å yte støtte.

Styret lokkar med at alle som gir over 1.000 kroner får namnet på eit skiltplate som skal setjast opp på setra.

Les fleire nyheiter frå Søre og Nordfjord på smp.no