Ørsta eller Volda?

Avlyser folkemøte på Bjørke

Folkemøtet vedrørande grensejustering av Bjørke krins er avlyst, melder Bjørke grendalag.

Her på Haukly skulle folkemøtet vere.  Foto: Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag

Søre

Lesarinnlegg om «Nye Volda»:

«Unge på Bjørke vil til Volda»

Vi unge vaksne som er framtida på Bjørke ynskjer no å komme med ein uttale om grensejusteringsprosessen til «Nye Volda». Ynskje om å ta del i «Nye Volda» kommune kjem som ein naturleg konsekvens av at Kvivsvegen vart realisert.

På Bjørke i Ørsta er det fleire som vil gå over til Volda. – Vårt nærområde er Nye Volda kommune, skriv Bjørkeungdommen i eit lesarinnlegg.

Eit planlagd folkemøte i saka er no avlyst, melder Bjørke grendalag fredag kveld.

– Det har no oppstått ein situasjon der ei eiga gruppe har teke initiativ til å sende søknad til Fylkesmannen og be om ei utgreiing av grensejustering av Bjørke og Viddal krins. Når Fylkesmannen har teke imot ein søknad om grensejustering, har ikkje lenger grendalaget noko rolle i denne prosessen, skriv styret i Bjørke Grendalag i ei pressemelding fredag kveld.


Bjørke i Ørsta:

Ønskjer seg frå Ørsta til Volda

Unge vaksne nybyggjarar på Bjørke tek bladet frå munnen om å gå til ny kommune: – Å fylle ny fjøs med nye dyr er ein merkedag for oss. Det håper eg det kan blir når vi kjem til Volda kommune også.

Fylkesmannen vil no, etter det grendelaget kjenner til, innhente informasjon frå dei råka kommunane og utføre ei eiga innbyggjarundersøking.

Dersom ingen av kommunane har innvendingar, kan Fylkesmannen avgjere saka. Dersom ein eller fleire av kommunane har innvendingar, vert saka overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som tek den endelege avgjerda i prosessen.

På bakgrunn av dette ser ikkje grendalaget nokon grunn til å avhalde folkemøte og innbyggjarundersøking.