Åknes/Tafjord Beredsskap førebur stor varslingstest 

Varslingssirener og meldingar til alle mobiltelefonar i Storfjord-området blir testa i ein stor varslingsprøve 31. oktober mellom klokka 15 og 16.

Åkernesremna. Frå landingsplassen Ørnereiret i retning mot Hellesylt. Oaldsbygda helt til venstre over fjorden   Foto: Staale Wattø

Søre

Testen er den mest omfattande som er gjort dei siste åra, skriv Sunnmøringen. Om lag 25 sirener i kommunane Ørskog, Stordal, Norddal og Stranda blir testa.