Spinneriet i Volda jaktar på nye butikkjeder

Store butikklokale har stått tom lenge. No flyttar to butikkar til ut av Spinneriet Kjøpesenter i Volda.

Spinneriet: Kjøpesenteret Spinneriet i Volda sentrum leitar etter nye leigetakarar. Det har dei gjort i eit par år no. FOTO: TERJE ENGÅS 

Søre

– Vi skal no gjere nokre ombyggingar for å tilpasse lokala for nye leigetakarar. Eg har håp om at lokala er utleigde att før skulestart til hausten.