Herøy kommune

Herøy må kutte drifta med ti millionar

Offshorekrisa gir ringverknader i Herøy kommune.

Herøy rådhus. Arkivbilde  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Søre

Politikarane i Herøy må finne ut korleis dei kan kutte driftsutgiftene med ti millionar kroner etter svikt i skatteinngangen. I formannskapet denne veka blei det vedteken at alle sektorar innan utgangen av mars skal finne fram til korleis utgiftene kan reduserast.