Kuttar ut bokmål

Hittil har Skogstad Sport i Innvik brukt bokmål for å selje sports- og fritidsklede. Heretter blir det på nynorsk.

  Foto: Skogstad Sport

Søre

Etter 70 år i bransjen vel Skogstad Sport AS å bruke nynorsk både i salskatalogen sin, på nettsida si og i all kommunikasjon med kundar.

– Vi er stolte av alt vi gjer. Røtene våre og historia vår er viktig. Og ikkje noko er meir naturleg for oss enn nynorsk, seier sals- og marknadssjef Knut Roger Nesdal.

Ikkje skjemde

Skogstad har base i Innvik i Stryn, og nynorsk er den dominerande målforma i distriktet.

– Vi er ikkje skjemde av at det er der vi kjem frå. Det er eit kvalitetsstempel, seier Nesdal.

Den rykande ferske katalogen med haust- og vinterklede er på veg ut i butikkane, og her er all tekst på nynorsk.

– Vi har ikkje fått negative reaksjonar. Dei som har oppdaga det har gitt god tilbakemelding og er einige i vala vi gjer, fortel Nesdal.

Ungdomssatsing

Samtidig med at bedrifta har teke i bruk nynorsk, lanserer dei også ein ny ungdomskolleksjon som har fått namnet Bre. Også dette er eit val som tek utgangspunkt i lokal identitet og røtene i indre Nordfjord.

Og Nesdal forsikrar at kolleksjonen som er retta mot ungdom også skal marknadsførast på nynorsk.

Kina-tilsette

Skogstad har 24 tilsette her i landet og seks tilsette i Kina.

– Så no blir det nynorsk i Kina også?

– Der blir det nok helst kinesisk, elles blir dei vel ikkje forstått, ler Nesdal og legg til at nynorsk enno ikkje er eit verdsspråk.

Vil bli leiande i landet

Skogstad har ei årleg omsetning på rundt 105 millionar kroner.

– Men vi er i kraftig vekst og vil vekse vidare, seier Nesdal og legg til at dei er i ferd med å tilsetje nye folk og satse vidare på design.

For tida byggjer dei ut såkalla konseptbutikkar over heile landet. Det er ikkje eigne butikkar, men eigne avdelingar i allereie etablerte sportsbutikkar. Slike butikkar er allereie etablert ti stader rundt om i landet, og før jul vil det bli 17. I løpet av første halvår neste år satsar Nesdal på at det blir ytterlegare 25 konseptbutikkar.

– Vi har spenstige mål for dei neste fire åra og satsar på å bli det leiande norske merket, seier Nesdal, utan å ville røpe noko nærare om planane.

Men at det skal skje på nynorsk, det er sikkert.