Et siste forsøk for Stad tunnel

24 bedrifter og organisasjoner gjør nå et siste forsøk på å få Stad skipstunnel med i Nasjonal Transportplan.
Søre

Brevet fra de 24 aktørene går til en rekke departementer, alle partigruppene på Stortinget og flere av stortingskomiteene.

I brevet kommer det ikke fram nye argumenter for tunnelen. Brevet framstår litt som en siste desperat bønn om å få tunnelen på plass.

Hovedbudskapet er at for næringslivet vil skipstunnelen bety sikre leveranser, mindre ventetid, kortere transporttid og at kvaliteten på råvarer som skal fraktes forbi Stad holder seg god.

- Stad skipstunnel vil bidra til å flytte transport og tungtrafikk vekk fra et tungt belastet veinett, noe som vil spare både driftsutgifter og miljø, og bidra til å nå regjeringens mål om å få mer gods over fra vei til sjø, heter det i brevet som blant annet er signert Rolls Royce, Kleve Maritime, Havila Shipping og Marine Harvest.

I tillegg har flere rederiforreninger, LO og Maritimt Forum signert brevet.

Brevet er sendt til fiskeriministeren, samferdselsministeren, finansministeren, næringsministeren og til statsråd på statsministerens kontor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Over påske får vi svar på om brevskriving har hjulpet. Da legger regjeringen fram sitt forslag til Nasjonal Transportplan.