Redusert kapasitet i sambandet

Norled melder om redusert kapasitet i sambandet Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya kl.07.40 fra Skjeltene.

Årsaken er transport av farlig last. Kapasiteten er på maks 12 passasjerer.

Maria Moe

Veg blir stengt

Fylkesveg 5875 mellom Leinevika og Leine i Herøy blir stengt på strekninga Buholmen-Goksøyr frå midnatt av og fram til klokka 06.00 i morgon tidleg.

Grunnen er vedlikehaldsarbeid, melder Vegtrafikksentralen.

Høie ber kommunene stramme opp utestedene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) gir kommunene beskjed om at kontrollen med utelivet må bli strengere.

– Jeg er bekymret over at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter, sier Høie.

Han har derfor bedt Helsedirektoratet sende et brev ut til kommunene for å innskjerpe kontrollen. Brevet ble sendt tirsdag.

– Risikoen for spredning av covid-19 er særlig høy på utesteder og restauranter. Det viser erfaringer fra mange land. Når vi nå får meldinger om brudd på smittevernreglene i utelivet, ber vi kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen i de store byene, sier Høie.

(NTB)

Trafikkuhell i Ålesund

En bil har kollidert med en motorsykkel i Nedre Strandgate i Ålesund.

Ifølge politiet har føreren av motorsykkelen fått mindre skader.

Politiet oppretter sak på hendelsen.

Steinar i vegen

Vegtrafikksentralen melder at ein del steinar ligg i vegbana ved Trollstigen i Rauma, ikkje så langt frå fossen.

Det er ikkje snakk om så store steinar, men ein entreprenør er likevel sendt ut for å rydde vegen.

Mistenkt for ruskøyring

Ei kvinne er mistenkt for å ha køyrt i påverka tilstand.

Ho vart stoppa i Hovdebygda i Ørsta.

Det melder politiet.

Det blir vidare tatt blodprøve av kvinna.

Politiet opprettar sak.

Trafikkulykke i Vestnes

110-sentralen melder om ei trafikkulykke på Furlandsvegen i Vestnes.

Ein motorsykkel har køyrt på ein bil bakfrå.

Ifølgje Vegtrafikksentralen blir trafikken dirigert på staden.

Dei opplyser også at det kan bli køar.

Ifølgje politiet er føraren av motorsykkelen skadd og blir frakta til sjukehus.

Litt seinare melder politiet at føraren ikkje er alvorleg skadd.

Har fått smittesvar i Vestnes

Det har den siste veka, etter at det i ein rutinekontroll ved Vard blei oppdaga to tilfelle av korona-smitte, vore jobba svært aktivt med smittesporing.

Og alle testar i smittesporinga har vore negativ.

Det melder Vestnes kommune.

Vard, i samarbeid med bedriftshelsetenesta og kommuneoverlegen, har fått spora og testa alle nær-personar som kan ha blitt smitta. Alle testar i smittesporinga har vore negativ, og ein antar dermed at smitta er under kontroll, opplyser Vestnes kommune.

Under ti koronapasienter på norske sykehus

To pasienter behandles i respirator. Det er samme antall som mandag, viser tall fra Helsedirektoratet.

Seks pasienter er innlagt ved Helse sør-øst, to ved Helse Midt-Norge og én ved Helse vest. Ingen koronapasienter er innlagt ved Helse nord.

Blant helseforetakene med flest innlagte er tre koronapasienter innlagt ved Akershus universitetssykehus.

Tirsdag formiddag var det registrert 8.936 tilfeller av koronasmitte i Norge.

 no / NTB

Tyver brøt seg inn og stjal flere ting

Tirsdag melder politiet om at det har vært innbrudd i et klubblokale i Spjelkavik.

Tyvene skal ha tatt med seg blant annet PC-skjermer, høyttalere, videokanon og andre ting.

I Twittermeldingen fra politiet kommer det fram at det også hadde vært uvedkommende i klubblokalet fredag.

Begge hendelsene er anmeldt og politiet ønsker tips.

Vet du noe? Kontakt politiet på 02800.

Ragnhild Rong

Boligprisene steg i andre kvartal – til dels kraftig

Oversiktsbilde av Ålesund sentrum. Arkivfoto. 

Kragerø, en av de største hyttekommunene på Sørlandet, hadde en prisvekst på 5,8 prosent i andre kvartal. Deretter fulgte Askøy i Vestland med en vekst på 4,5 prosent og Ålesund i Møre og Romsdal med en vekst på 3,7 prosent.

Svakest var prisveksten i bydel Stovner i Oslo med 0 prosent. Deretter fulgte Sola og Randaberg i Rogaland med en vekst på 0,3 prosent og Ringerike i Viken med 0,4 prosent.

Svakt i Stavanger og Vefsn

Kragerø hadde også den sterkeste veksten de siste fire kvartalene, med 7,7 prosent, etterfulgt av Nesodden i Viken (6,6) og Lindesnes i Agder (5,8).

Den svakeste prisutviklingen i den siste firekvartalsperioden var i Stavanger i Rogaland og Vefsn i Nordland, begge med en nedgang på 2,7 prosent, og Ringerike (-1,8 prosent).

Ingen koronaeffekt

Koronakrisen har ikke ført til de store endringene i tallene.

– Vi fikk en mindre brems i boligmarkedet i mars og april i forbindelse med koronakrisen, men markedet har i månedene etterpå tatt seg opp på nivået det var på før de nasjonale smitteverntiltakene. Derfor ser vi ikke en klar koronaeffekt i tallene for årets andre kvartal, sier kommunikasjonsmedarbeider Peder Tollersrud i Eiendom Norge.

Jevnt over har prisutviklingen i andre kvartal vært sterkere enn samme periode i 2019, noe Tollersrud mener blant annet skyldes oppsvinget i markedet etter rentekuttene til Norges Bank.

 no / NTB

Over og ut for daglig post - sjekk hvilke dager du bør tømme postkassen

Det sendes såpass mye mindre post at det ikke lenger er behov for daglig utlevering. Fra tirsdag 7. juli kommer postbudet kun annenhver dag.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Postbudet kommer mandag, onsdag og fredag i en uke, og tirsdag og torsdag i den påfølgende uka, opplyser Posten i en pressemelding.

Her kan du se når budet kommer dit du bor etter at Posten har gjennomført sin største omlegging i nyere tid.

Minimal endring for avisa

Sunnmørsposten blir fortsatt å finne i postkassa hver dag som vanlig for de aller fleste. Det opplyser regiondirektør Geir Follestad i Polaris Distribusjon Nordvestlandet.

– Majoriteten av abonnentene i vårt fylke får avisa distribuert av egne bud. De som er vant til å få avisa postlevert befinner seg innenfor et anbudsområde som Posten skal betjene hver dag, forklarer Follestad og trekker fram Nordøyene som eksempel.

De eneste som kan merke omleggingen er fjernabonnentene, som befinner seg andre steder i landet.

– Men også der jobbes det med å finne en god løsning, sier han.

For lite post til daglig utlevering

Endringen kommer fordi mengden post har gått drastisk ned de siste 20 årene.

–I dag mottar hver husstand i gjennomsnitt tre brev i uken, og i årene fremover vil det bli enda færre brev, sier konsernsjef i Posten, Tone Wille.

Kun en av ti mener omleggingen vil ha negative konsekvenser for dem, viser en spørreundersøkelse utført for Posten. Og for dem som ønsker å motta post hver dag, er det mulig å leie postboks.

Den nye omleggingen gjør om lag 1.000 årsverk overflødige. Rundt 35 prosent får annet arbeid i Posten.

«Gjennom godt samarbeid med fagforeningen er det funnet løsninger for alle, slik at ingen blir oppsagt», hevder Posten i pressemeldingen.

957 færre postarbeidere

Men omleggingen har ført til omfattende nedbemanning, ifølge Fri Fagbevegelse, som skriver at 957 av postens ansatte ikke får fortsette i stillingene sine.

Flere postarbeidere opplyser til bransjemagasinet at de også venter en større arbeidsmengde som følge av at de må distribuere mer post og lære seg nye ruter og rutiner.

– Mange veteraner opplever usikkerhet ved å bli kastet ut i noe ukjent, i form av nye arbeidsoppgaver og ruter. Når det skjer samtidig som at mange av ens kolleger forsvinner ut av Posten, er det fullt forståelig at dette oppleves som tungt og vanskelig for mange, sier leder i Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals, til Fri Fagbevegelse.

Hun understreker likevel at opplæringen og forberedelsene generelt har vært godt gjennomført.

 no / NTB og Ragnhild Rong

Ny stopp for Smittestopp-appen

Folkehelseinstituttets app Smittestopp for smittesporing.   Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Appens datainnsamling er allerede stanset, alle personopplysninger er slettet, og appen ble deaktivert 16. juni som følge av et varsel fra Datatilsynet, ifølge FHI.

På sine nettsider opplyser de at vedtaket fra Datatilsynet dermed ikke fører til en stans i behandlingen av personopplysninger, men det betyr at FHI ikke kan gjenoppta innsamling av personopplysninger gjennom Smittestopp før det midlertidige forbudet eventuelt er opphevet.

– Har ikke dokumentert nytteverdien

I vedtaket som kom mandag, skriver Datatilsynet at de mener at Folkehelseinstituttet ikke har godtgjort nødvendigheten av bruken av lokasjonsdata fra GPS i kontaktsporingsarbeidet, som tilsynet mener er i strid med prinsippet om ikke å samle inn flere opplysninger enn nødvendig. Datatilsynet mener også at FHI ikke har dokumentert appens nytteverdi.

– Vi har sett på de tekniske løsningene som er valgt i Smittestopp, den lave oppslutningen om appen (om lag 14 prosent av befolkningen over 16 år) og smitteutbredelsen i befolkningen, heter det.

Datatilsynet har også vært kritiske til at brukerne av appen ikke har hatt mulighet til å velge å gi fra seg personopplysninger for kun ett eller enkelte av flere formål. At formålene med appen må splittes, er noe Stortinget i midten av juni vedtok at må rulles inn i neste versjon.

FHI skuffet

Assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved FHI sier at de er skuffet over vedtaket fra Datatilsynet.

– Det virker ikke som om Datatilsynet har tatt hensyn til dokumentasjonen som er sendt over etter 1. juni, og vi mener vi har dokumentert at Smittestopp er et tjenlig tiltak for å forebygge og hindre smitte, sier hun i en pressemelding.

Hun opplyser at FHI nå jobber med å følge opp vedtaket fra Stortinget om å dele appens funksjoner i to – i en analysedel og én smittesporingsdel.

– Vi mener fortsatt at smittesporingsappen vil være viktig i arbeidet med å spore opp nærkontakter til smittede hvis vi får en eller flere større oppblussinger av korona i Norge, og vil arbeide videre med å teste og forbedre appen i august, sier hun.

 no / NTB

Nesten alle hurtigruteskip tilbake i drift i september

Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen ankommer Tromsø.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Responsen da vi startet seilingene igjen i juni, var overveldende. Både gjester, mannskap og lokalsamfunnene langs kysten er glade for at vi seiler igjen. Etter hvert som reiserestriksjonene og innreisereglene nå blir endret, fortsetter vi opptrappingen mot vanlig drift, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han understreker at opptrappingsplanen forutsetter at de internasjonale reiserestriksjonene blir opphevet, og at utlendinger kan reise til og fra Norge.

Åtte av ti som reiser med Hurtigruten, kommer fra utlandet. Ifølge Skjeldam vil inntektene denne sommeren trolig falle med over 80 prosent. Rundt 400 ansatte på Hurtigrutens kontorer både i Norge og utlandet er fortsatt permittert.

Etter at MS Finnmarken ble satt tilbake i drift 16. juni, seiler nå til sammen fire skip mellom Bergen og Kirkenes. Innen utgangen av september vil samtlige elleve skip som trafikkerer denne ruten, være tilbake i drift.

I tillegg blir det igjen mulig å reise med ekspedisjonsskipene MS Spitsbergen, MS Fridtjof Nansen og MS Roald Amundsen. Skipene seiler i sommer blant annet til Svalbard og fra Hamburg i Tyskland og til norskekysten.

 no / NTB

Moa: Vogntog kjørte over fortau

Mandag kveld melder politiet om et vogntog som har kjørt over et fortau før det meide ned et skilt og krasja i et tre på Moa i Ålesund.

Det er ikke personskade, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Vogntoget må ha hjelp til å bli flytta fra stedet.

Tre bøter under fartskontroll i 30-sone

Politiet har hatt fartskontroll i ei 30-sone på Fjelltun i Ålesund mandag.

Resultatet blei tre forenkla forelegg, og høyeste hastighet var 49 km/t.

Esa godkjenner støtte til turistnæringen

Smittevernrestriksjoner og reiseråd fører til færre kunder og tapte inntekter for reiselivsnæringen.  Foto: Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene / NTB scanpix

Ordningen skal bidra med inntil 800.000 euro – rundt 8,5 millioner kroner – i tilskudd per bedrift. Målet er å sikre likviditeten i en næring der mange opplever store inntektstap og færre gjester som følge av strenge reiseråd.

Norge sendte det formelle varselet til Esa torsdag, og mandag kom altså svaret fra tilsynsorganet som skal kontrollere at vedtak ikke bryter med EØS-avtalen.

 no / NTB

Elleve koronapasienter innlagt på norske sykehus

Elleve koronapasienter er innlagt mandag.   Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

To pasienter behandles i respirator mandag. Det er samme antall som før helgen.

Åtte pasienter er innlagt ved Helse sørøst, to ved Helse Midt-Norge og én ved Helse Vest. Ingen koronapasienter er innlagt ved Helse nord.

Blant helseforetakene med flest innlagte er tre koronapasienter innlagt ved Akershus universitetssykehus.

Det var ved midnatt registrert 8.930 tilfeller av koronasmitte i Norge.

 / NTB

Én mistet lappen og fem fikk forenklet forelegg

Politiet i Møre og Romsdal melder like etter klokka 22 søndag kveld at UP har gjennomført en laserkontroll i 50 sona i Borgundfjordvegen i Ålesund. Resultatet ble at fem bilførere fikk forenklet forelegg, mens én fører fikk beslaglagt førerkortet. Høyeste hastighet var 77km/t .

Rusa mann med narkotika stoppet av politiet

Rundt halv ni søndag kveld stoppa UP en bil for kontroll på Eidsnes i Sula. En mann i 30-åra er mistenkt for kjøring i rusa tilstand. Resultatet ble blodprøve og førerkortbeslag. Mannen var også i besittelse av narkotika, melder politiet.

Brann i søppeldunk

Brannvesenet har fått melding om brann i ein søppeldunk ved Vik skule i Sykkylven.

Meldaren har rulla dunken ut på ein open plass. Ingen fare for vidare spreiing, men brannvesenet er på veg til staden, melder Møre og Romsdal 110-sentral klokka 15.28 søndag ettermiddag.

Lotto-millionær fra Sunnmøre har meldt seg

Det tok tid før Norsk Tipping på Hamar fikk snakka med den heldige kvinna:

Kvinna hadde da sjekka både kupongen og vært i kontakt med kundeservice før Norsk Tipping ringte henne mandag formiddag.

Ei sann glede

– Jeg søkte opp det ubesvarte anropet lørdag kveld, for deretter å sjekke kupongen. Det var ei sann glede, sa kvinna da Norsk Tipping ringte henne mandag.

Hun ønsker forøvrig å være anonym.

Hva pengene skal brukest til er fremdeles usikkert. Men hun legger til at de skal iallfall brukes til noe fornuftig.

Kremmergården

Vinnerkupongen hadde hun kjøpt på Narvesen Kremmergården.

Totalt var det seks personer som vant 2,5 millioner kroner hver i Lotto-trekninga lørdag.

 Terje Engås (internett@smp.no)

Mista førarkortet etter råkøyring

Klokka 04.16 melder politiet at ein bil blei målt med ein fart på 120 km/t i ei 80 sone ved Moa i Ålesund. Førarkortet blei beslaglagt.

Politiet har også sikta tre personar for promillekøyring natt til søndag.

Like etter klokka halv seks søndag morgon er ein person sikta for promillekøyring med bil på Borgundfjordvegen i Ålesund. Dette skjedde etter tips frå publikum, skriv politiet i Møre og Romsdal på Twitter. Vedkomande blir framstilt for blodprøve og førarkortet blir beslaglagt.

I tretida natt til søndag blei ein person i Langevåg sikta for promillekøyring. Vedkomande hadde heller ikkje førarkort.

På Vatne blei også ein person sikta for promillekøyring. Vedkomande blei køyrt til legevakta for blodprøve, melder politiet klokka 03.30.


255 ruskjørere på et halvt år

Politiet stanser berusa førere hver eneste dag i Møre og Romsdal. Det siste halvåret er 255 personer blitt anmeldt for ruskjøring.


Like etter klokka fire blei ein svært rusa person som fall på gata i Ålesund, køyrd til legevakta av politiet.

På Aursnes i Sykkylven gjennomførte politiet laserkontroll i ei 80 sone. Det blei delt ut eitt forenkla førelegg til ein bilførar som køyrde i 101 km/t.

Båt gikk på land - ingen ble skadd

En båt skal ha gått på land i 22.20-tiden i området Ulvesund fyr i Nordfjord.

Ingen ble skadet i forbindelse med uhellet, ifølge Vest politidistrikt.

Nødetater og redningsskøyten er på vei til stedet, melder politiet i 22.40-tiden.

Ragnhild Rong

Mistenkt for promillekjøring

En kvinnelig sjåfør i 30-årene ble lørdag kveld stoppet av politiet i Ålesund for kontroll.

Hun er mistenkt for å ha kjørt i ruset tilstand og blir tatt med til blodprøvetaking.

Politiet beslagla førerkortet hennes.

Ragnhild Rong

Mistanke om ruskjøring: To mulige ruskjørere stoppet på to timer

Klokka 15.00 fredag stoppa Utrykningspolitiet en bil for kontroll i Busdalsvegen i Ålesund. En mannlig fører i 30-åra mistenkes for kjøring i ruspåvirka tilstand, og fikk førerkortet beslaglagt. Det ble tatt blodprøve for å måle promille.

Klokka 17.00 stoppa politiet en bil for kontroll på Innfartsvegen. En mann i 60-åra mistenkes for ruskjøring, og fikk også førerkortet beslaglagt.

255 ruskjørere på et halvt år

Politiet stanser berusa førere hver eneste dag i Møre og Romsdal. Det siste halvåret er 255 personer blitt anmeldt for ruskjøring.

Melding om åpne flammer i trehus

  Foto: eldin deumic

Nødetatene har rykket ut til Steinvågvegen i Ålesund sentrum fredag kveld etter melding om åpne flammer i forbindelse med tørrkoking. Det var melding om røykutvikling/åpne flammer på kjøkkenet i et trehus.

– Evakuering pågår, skrev politiet klokka 17.44.

Klokka 17.48 melder politiet at brannen er slukket og at det er starta utlufting. Minst to beboere har fått i seg en del røyk.

Nødetatene på stedet fredag kveld.   Foto: ELDIN DEUMIC


Molde: Brann i bil

Brannvesenet melder fredag 17.30 om en brann i en bil i Fjordgata i Molde. Brannvesenet er på stedet, og brannen er slukket. Det jobbes nå med å kjøle ned bilen.

Utvik: To bilar kilte seg fast på bru

To bilar har kilt seg fast på brua på fv. 60 i Utvik. Det melde Vest politidistrikt fredag like før klokka 17 fredag kveld.

Det skal vere ein personbil og ein bubil som har møtt kvarandre på brua. Personane var uskadde og sat fast i bilane, og bilane måtte bli trekt frå kvarandre. Vegen var stengd, og politiet på staden melde om lange køar i området.

Klokka 18.10 er bilane fjerna frå vegbana og vegen er open for trafikk.

Skal bygge ny godsterminal

BYGGER: Daglig leder i Øverland Transport og Renovasjon AS, Helge Lykkeslett (til venstre), og eier og daglig leder i Veøy AS, Arne Langseth, gleder seg stort til den nye terminalen står klar.   Foto: Bjørn Brunvoll / Romsdals Budstikke

Terminalen blir ei samlokalisering med Gjendem Transport AS og Øverland Transport og Renovasjon AS. Veøy AS eier nemlig Gjendem Transport, og har 60 prosent av aksjene i Øverland, melder Romsdals Budstikke.

Viktig for logistikken

– Å bygge en stor terminal er bra for arbeidsforholdene, og vi vil kunne betjene kundene våre enda bedre. Det er viktig for logistikken, sier Arne Langseth til avisa. Han er daglig leder og eier av Veøy AS.

Godsterminalen skal bygges i Årødalen i Molde, der Veøy AS har sikra seg ei tomt på ti mål. Terminalen kommer på ca. 25 millioner kroner.

Veøy AS er et av de største, privateide transportbedriftene i Norge med sine 480 ansatte landet over. Blant anna har de egen avdeling i Ålesund.