7 entreprenørar vil bygge skredsikringstunnel

På bildet ser ein tunnelpåbygg og riggområde på Indreeide.   Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

nyhetsstudio
Ragnhild Rong og Mia Sandnes Nilsen

Møre og Romsdal fylkeskommune har fått sju tilbod på skredsikringstunnelen mellom Eidsdal og Geiranger.