Stenger veg midlertidig

nyhetsstudio

Fylkesveg 5852 Nordstranda, på strekninga Fiskå – Koparneset, blir stengt frå 23 fredag til 07 laurdag. Strekninga blir stengt på grunn av vedlikehaldsarbeid.