Stengte Valderøy-tunnelen

Årsaken er bilberging.
nyhetsstudio

Valderøytunnelen ble onsdag kveld, i 19.30-tida, stengt på grunn av bilberging. Omtrent en halvtime seinere var tunnelen igjen åpen for motorisert ferdsel.