Ope møte: Utviklinga av det religiøse livet i Norge

Kor langt har vi komne på vegen frå eit religiøst monopol til ein open livsynsmarknad?
nyhetsstudio

Det skal doktorgradsstipendiat Andreas Tjomsland drøfte under eit ope møte i Sykkylven Seniorakademi tysdag 20. oktober.