Ålesund Taxi blir del av samarbeid

Ny logo: Som del av LokalTaxi utstyres bilparken til Ålesund Taxi med ny logo.   Foto: Ålesund Taxi

nyhetsstudio

Drosjeselskapet Ålesund Taxi blir med i LokalTaxi – et samarbeid med rundt 1.000 drosjeløyver i Møre og Romsdal, tidligere Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag fylker, samt Nordland, går det fram av ei pressemelding.