Volda: Fleire klaga på karakteren

nyhetsstudio

Våren 2020 var det nesten 1.000 studentar ved Høgskulen i Volda som bad om grunngjeving på karakteren sin, og 266 leverte klage på karakteren. Det er ca. 40 prosent fleire enn våren 2019.