Disse vil bygge ny veg over Ørskogfjellet

nyhetsstudio

E39 over Ørskogfjellet skal utbedres, det skal bygges 2.8 kilometer med ny veg. 1,8 av disse vil bestå av tre felt med forbikjøringsfelt.