Innstilt rute på Solavågen-Festøya

nyhetsstudio

B-ruta på ferjesambandet Solavågen-Festøya er innstilt inntil vidare grunna tekniske problem, melder Norled i ei pressemelding måndag kveld.