Bil kjørte av vegen

nyhetsstudio

Trafikkuhellet skal ha skjedd like før Sulesund ferjekai i 18.30-tida, første påskedag.