Redningsaksjon på Grotli – turgåarar hadde søkt ly i hytte

nyhetsstudio

Politiet i Innlandet sette saman med Røde Kors i gong ein redningsaksjon tysdag ettermiddag for å hente ut personar som sannsynlegvis skulle opphalde seg ved nokre hytter på fjellet i Nord-Gudbrandsdal.