Har gitt pålegg etter havariet av «Eemslift Hendrika»

Tilsyn: «Eemslift Hendrika» ved kai på Flatholmen i Ålesund.  Foto: Staale Wattø

nyhetsstudio

Sjøfartsdirektoratet var onsdag i hovedsak ferdig med havnestatskontroll på «Eemslift Hendrika».