Staten tilbyr rundt 900 millioner kroner i jordbruksoppgjøret, erfarer Nationen

nyhetsstudio

Nationen erfarer at rammen for tilbudet i jordbruksoppgjøret er på rundt 900 millioner kroner. Det er langt mindre en bøndenes krav på 2,1 milliarder kroner.