Redningsmannskapene øver

nyhetsstudio

Flere bekymrede innringere lurer på hva som foregår på fjorden utenfor Volsdalsberga i Ålesund, der er både helikopter og redningsskøyte på stedet.