Åtte kunstnarar får stipend

Jorunn Marie Kvernberg er ei av dei som har fått kunstnarstipend frå fylkeskommunen. 

nyhetsstudio

Åtte kunstnarar i Møre og Romsdal har fått tildelt til saman ein million kroner i stipend.