Avlyser båtfestivalen

nyhetsstudio

I år som i fjor blir Ålesund Båtfestival avlyst, og arrangøren begrunner det slik i en pressemelding: