Fem vil bli ny kommunedirektør i Ålesund

nyhetsstudio

Ålesund kommune har fått inn fem søkarar til stillinga som kommunedirektør. Av dei fem er det fleire personar som ber om å bli unntatt offentlegheit. Endeleg søkarliste vil føreligge over helga.