Plutselig torskedød

nyhetsstudio

Statt Torsk AS hadde søndag morgen et tilfelle av at torsk i to av de tre merdene ved anlegget døde. Hendelsen skal ha blitt rapportert til myndighetene og undersøkelser startet med det samme.