Køyrde utfor vegen

nyhetsstudio

Det har søndag morgon vore ein trafikkulykke/trafikkuhell på Vatne.